Eesti soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõrgustik

Toimunud üritused

PROJEKTI "Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda" üritused

Koolitused

Teabepäevad

Konverentsid

Muud üritused

* * *

Koolitused

I koolitusprogramm „Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise võtmeküsimused”::

II koolitusprogramm „Sooline võrdõiguslikkus ja regionaalne areng”:

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete viimine regionaalpoliitikatesse, soolise võrdõiguslikkuse probleemid maapiirkondades, kohalike omavalitsuste arengukavade audit lähtudes soolisest aspektist, meeste ja naiste osalus kohaliku elu edendamisel , sootundlike eelarvete koostamine.
Koolitused viiakse läbi Harjumaa, Järvamaa, Pärnumaa, Võrumaa ja Ida-Virumaa maakondade keskustes alates detsembri algusest kuni aprillikuuni.
- Sotsiaalne toimetulek läbi võrdsete võimaluste, Järvamaa, 28.11.2009
- Jätkusuutliku regionaalarengu sotsiaalsed väljakutsed, Tallinn, 11.12.2009

Teabepäevad "Märka ebavõrdsust"

Teabepäevad toimuvad 7 maakonnas. Teabepäeval saab teada, miks sooliselt tasakaalus ühiskond on jätkusuutlikum. Õpitakse märkama erinevusi, mida ühiskond pakub meestele ja naistele. Uuritakse, kuidas kinnistunud mõttemallid juhivad meie otsuseid ja valikuid ning arutatakse üheskoos selle üle, mida meie ise kodanikuühiskonna liikmetena saaksime ära teha, et ühiskonnas valitseks suurem tasakaal. Üritus on kõigile huvilistele tasuta.
Septembri- ja oktoobrikuu jooksul toimusid teabepäevad „Märka ebavõrdsust!” neljas maakonnas:
26. septembril 2009.a. Harjumaal Tallinna Ülikoolis, Narva mnt.25
- Infopäeva kava
- Soolise võrdõiguslikkuse voliniku Margit Sarve ettekanne "Sooliselt tasakaalus ühiskonna suunas"
5. oktoobril 2009.a. Ida-Virumaal Oonurme Külaseltsi majas
8. oktoobril 2009 Võrumaal, Võru-Kubija hotellis
22. oktoobril 2009 Paides, Järvamaa Keskraamatukogus
4. novembril 2009 Pärnu Keskraamatukogus
15. novembril 2009 Narvas
23. novembril 2009 Valgas

Muud üritused

 • 29.juunil 2009 toimus soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku esimene kokkusaamine. Moodustati tugigrupp soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku koostööpõhimõtete ja statuudi väljatöötamiseks. Arutati võrgustiku koostööpõhimõtete ja tegevussuundade üle.
 • 31. augustil 2009 toimus tugigrupi koosolek. R. Laja tutvustas soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku statuuti ja koostöökokkuleppe teksti. Toimus arutelu ja vormistati lõpptekst, mida tutvustatakse MTÜ-de teabepäevadel.
 • 30. oktoobril toimus Tallinna Ülikoolis ümarlaud "Kliimamuutuse mõjud ja väljakutsed"
  Ümarlaual arutleti järgmistel teemadel: Milline on kliimamuutuse mõju meestele ja milline naistele? Kas ja kuidas tuleks arvestada meeste ja naiste erinevate vajadustega säästval linnaplaneerimisel? Milliste seisukohtadega astuvad Kopenhaageni kliimakonverentsile vastu kodanikuühendused ja kuidas kodanikuühendused saaksid oma jõud ühendada säästva arengu põhimõtete edendamisel? Ümarlauda juhatas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine Reet Laja. Ettekannetega esinesid Sirpa Hertell, Soome Roheliste Naiste Ühendusest, Tartu Ülikooli Inimgeograafia teadur Kadri Leetmaa ja Anne Kivinukk, SA REC Estonia
 • 28. aprillil 2010 toimus ümarlaud "Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond"
  Ümarlaua kava
  - Tõnis Saartsi ettekanne "Sooline võrdõiguslikkus ja demokraatia"
  - Margit Sarve ettekanne "Tasakaal ja stereotüübid - 15 aastat Pekingi konverentsist"
  - Ilvi Jõe-Cannoni ettekanne "Sooline tasakaal ettevõttes"