Eesti soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõrgustik

Koostööpartnerid

  • Eesti Üliõpilaskondade Liit
  • Eesti Maaomavalitsuste Liit
  • Inimõiguste eest seisvate organisatsioonide ümarlaud
  • Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing
  • Eesti Vabaharidusliit